L'aforament per a aquest espectacle està complet! :-(
Més propostes del Vet Aquí Sabadell a www.vetaquisabadell.cat