L'aforament per a aquesta sessió està complet! ;-(
Més activitats del Vet Aquí Sabadell 2021 a www.vetaquisabadell.cat