L'aforament d'aquest espectacle ja està complet! :-(
Més propostes del Vet Aquí Sabadell 2021 a www.vetaquisabadell.cat